Συχνά πολλοί κήποι, για διάφορους λόγους, παραμελούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ένας κήπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Αν παραμεληθεί, μοιραία θα εξασθενήσει. Διαθέτοντας την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται και παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα βοηθάμε τον κήπο σας να επανέλθει σταδιακά στην αρχική του μορφή και, γιατί όχι, να αναβαθμιστεί περαιτέρω αισθητικά. Έτσι, το αποτέλεσμα θυμίζει πολλές φορές έναν νέο κήπο.

Η αναγέννηση μπορεί, επίσης, να αφορά κλάδεμα ανανέωσης παραμελημένων δέντρων -οπωροφόρων ή μη.

 

 

Στην παραπάνω φωτογραφία παρουσιάζεται η κατάσταση του κήπου πριν τον αναλάβουμε (Πριν) καθως και

η φανερή βελτίωσή του έπειτα από τις επεμβάσεις της CityGarden (Μετά).