Ο Παναγιώτης Περγάλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

Στη συνέχεια, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master of Science, MSc) στον επιστημονικό τομέα "Βιοδραστικών Προϊόντων και Πρωτεϊνικής Τεχνολογίας" του προγράμματος "Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στην Γεωπονία" από το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιστημονική εργασία του με τίτλο: Μελέτη αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων με βάση το γονίδιο 16S rRNA (http://dspace.aua.gr/jspui/handle/10329/40) έχει δημοσιευτεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (http://www.springerlink.com/content/2704582420522235/) και έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια (http://www.mikrobiokosmos.org/).

Είναι εξειδικευμένος τόσο στα βιοδραστικά προϊόντα και στα βακτήρια εδάφους όσο και στα πιο απλά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν κατά την δημιουργία ενός όμορφου και ζωτικού αστικού κήπου.