Κομποστοποίηση στο σπίτι

Τα φυτικά υπολείμματα ενός σπιτιού και του κήπου του μπορούν να γίνουν το δικό σας οργανικό λίπασμα με μια απλή διαδικασία. Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποηθούν είναι υπολείμματα από την κουζίνα (ωμά φλούδια, κοτσάνια, κ.τλ.) αλλά και από τον κήπο (πεσμένα φύλλα, κομμένο γκαζόν κ.ά.). Αυτό που χρειάζεται είναι μια μικρή γωνία του κήπου όπου θα παράγεται το κομπόστ, όπως λέγεται. Έτσι, ανακυκλώνουμε τα σκουπίδια του σπιτιού, μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων ενώ ταυτόχρονα παράγουμε οργανικό λίπασμα για τα φυτά μας και μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι τίποτα δεν πάει χαμένο.

Αν χρησιμοποιούμε τα ενδεικνυόμενα υλικά για την παραγωγή κομπόστ, δεν πρόκειται να έχουμε πρόβλημα με μυρωδιές, μύγες, γάτες, σκυλιά κ.ά.

Δημιουργία οικιακού λαχανόκηπου

Τί πιο ωραίο από το να βγαίνει κανείς στον κήπο του και να μαζεύει τα δικά του λαχανικά και μυρωδικά; Αν υπάρχει χώρος στον κήπο σας μπορούμε να δημιουργήσουμε λαχανόκηπο και γωνία με μυρωδικά σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αυτό που χρειάζεται, κυρίως, είναι ήλιος και ποιοτικό χώμα.

Καλλιεργούμε για εσάς λαχανικά και μυρωδικά στον κήπο σας με ήπιες γεωργικές μεθόδους για να ξέρετε τί τρώτε.

Φύτευση, κλάδεμα,  λίπανση οπωροφόρων δέντρων και αμπελώνων

Για τους κήπους που διαθέτουν κατά κύριο λόγο οπωροφόρα δέντρα η παρακολούθηση και φροντίδα τους από εξειδικευμένο γεωπόνο είναι επιτακτική. Με συστηματικό κλάδεμα και σωστή λίπανση τα δέντρα θα αυξάνουν την παραγωγή τους χρόνο με τον χρόνο.

*Η γεωπονική συμβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τα πρώτα στάδια της εγκατάστασης ενός οπωρώνα ή ενός αμπελώνα. Μεριμνούμε για την επιλογή των κατάλληλων οπωροφόρων δένδρων και των βέλτιστα προσαρμοσμένων ποικιλιών στις ιδιαίτερες συνθήκες του κήπου σας ενώ σας συμβουλεύουμε και για τον σωστό τρόπο και απόσταση φύτευσης των δέντρων. Τα πιο σοβαρά λάθη γίνονται κατά τη φύτευση και δυστυχώς δύσκολα διορθώνονται.

Εκτός, όμως από το είδος των δένδρων και τον τρόπο που αυτά θα φυτευτούν μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε είδους. Ορισμένα δέντρα, για παράδειγμα, χρειάζονται κοντά τους ένα άλλο του ίδιου είδους αλλά διαφορετικής ποικιλίας προκειμένου να έχουν ικανοποιητική παραγωγή (π.χ. μήλα της ποικιλίας 'Red Delicious' πρέπει να καλλιεργούνται μαζί με μηλιές 'Golden Delicious' ή 'Granny Smith').

Σε άλλα είδη (όπως η φιστικιά) υπάρχει διαχωρισμός σε αρσενικά και θηλυκά δένδρα. Ένα κτήμα με θηλυκές μόνο φιστικiές δεν πρόκειται να δώσει παραγωγή. Γι' αυτό, προκειμένου να υπάρξει καρποφορία των θηλυκών δένδρων απαιτείται η συγκαλλιέργειά τους με αρσενικά.

Η φύτευση, το κλάδεμα και η λίπανση των οπωροφόρων δέντρων σας ή του αμπελιού σας πραγματοποιείται από εξειδικευμένο γεωπόνο ώστε να είστε σίγουροι ότι αυτά φροντίζονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

Φύτευση/Κοπή υψηλών δέντρων

Η φύτευση ενός υψηλού δέντρου -άρα και ενήλικου- δεν είναι απλή υπόθεση.  Υπάρχει κίνδυνος να μην "πιάσει "  αν δεν γίνει τη σωστή εποχή, στο κατάλληλο βάθος ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν η υποστήλωση και η εφαρμογή ορμόνης ριζοβολίας. Επίσης, το πιο πιθανό είναι ότι χρειάζεται γερανός προκειμένου να τοποθετηθούν στη θέση φύτευσης.

Παρακάτω, παρουσιάζεται η φύτευση μεγάλων (>4,5m) καναδέζικων πλατανιών στην πλατεία Ν. Ηρακλείου (Καφετέρια People):

 

Η κοπή υψηλών δέντρων αποτελεί πρόβλημα για πολλά σπίτια. Αναλαμβάνουμε την κοπή τους ή το κλάδεμά τους και εφόσον απαιτείται την αποκομιδή τους.

Καθαρισμός οικοπέδων

Τα παραμελημένα οικόπεδα είναι πρόβλημα σε αστικές περιοχές. Αποτελούν πηγές μόλυνσης και προσελκύουν ποντίκια, φίδια κ.ά. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό τους από αγριόχορτα, θάμνους κ.λπ. με μηχανικά ή χημικά μέσα.