Ο σωστός σχεδιασμός αποτελεί το θεμέλιο για τη σωστή κατασκευή ενός κήπου. Είναι απαραίτητο να γίνεται υπεύθυνα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, όπως τις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, τον διατιθέμενο προϋπολογισμό αλλά και το προσωπικό γούστο του πελάτη. Στον σχεδιασμό πάντα υπολογίζουμε το τελικό αποτέλεσμα μεθοδικά και οραματιζόμαστε τον κήπο μακροπρόθεσμα, ώστε να είναι βιώσιμος για πολλά χρόνια. Τα λάθη σε έναν κήπο δεν φαίνονται σύντομα αλλά μακροπρόθεσμα.

Πριν ξεκινήσει η κατασκευή του κάθε κήπου προηγείται σχεδιασμός του με ειδικό πρόγραμμα σχεδιασμού κήπων. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το τελικό αποτέλεσμα οπτικοποιημένο μέσω ηλεκτρονικής μακέτας. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να δει πως θα διαμορφωθεί ο κήπος του και αν θέλει να παρέμβει ώστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό ακριβώς που επιθυμεί.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες ηλεκτρονικές μακέτες που έχουν δημιουργηθεί για προηγούμενα έργα: